3 พ.ค. 2017

ทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 59, 60 ณ ประเทศญี่ปุ่น

Author: Montawan  /  Categories: ข่าวทั่วไป  / 

           กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัคร คณาจารย์ บุคลากร เพื่อขอรับ “ทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 59,60” (The International Association of Traffic and Safety Science) เพื่อเข้าฝึกอบรมเรียนรู้แนวทางการพัฒนาประเทศญี่ปุ่น การพัฒนาและการจัดการเทคโนโลยีสมัยใหม่ สังคม วัฒนธรรม แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ณ เมือง Suzuka ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2561 และ เดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2561

           ผู้ประสงค์ขอรับทุนฯ ดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและอ่านรายละเอียดได้ที่ www.deqp.go.th หรือ www.iatssforum.jp/en/ บัดนี้ - 20 มิถุนายน 2560

Print

Number of views (397)      Comments (0)

Tags:

Name:
Email:
Subject:
Message:
x