21 ส.ค. 2017

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

         คณะวิทยาศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับ ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

         - รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา

         ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวมารายงานตัวในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 16.00 น. ณ ห้อง 10-108 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์
   
รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ (คุณธรรมนูญ เหลาคม)
โทร. 02-649-5000 ต่อ 18438

Print

Number of views (987)      Comments (0)

Tags:

x

Archive