5 ต.ค. 2017

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 49 ISAGA 2018 เรื่อง Active Learning and Neo-Simulation&Gaming : Sharing Wisdom (isaga2018.com)

Author: Montawan  /  Categories: ข่าวทั่วไป  / 

          สมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้ (ประเทศไทย) ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย ส่งผลงานวิจัยร่วมนำเสนอผลงานและเข้าร่วม

  • “การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 49 ISAGA 2018 เรื่อง Active Learning and Neo-Simulation&Gaming : Sharing Wisdom (isaga2018.com)” ในวันที่ 9 - 13 กรกฎาคม 2561
  • “การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 ThaiSim 2018 เรื่อง Sharing and Learning from games and simulations in Thailand 4.0” ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561
  • “การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง การแบ่งปันและการเรียนรู้จากเกมและสถานการณ์จำลองในยุคไทยแลนด์ 4.0” ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ isaga2018.com

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ :
สมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยธนบุรี โทร. 02-441-4401

Print

Number of views (524)      Comments (0)

Tags:

x