9 ต.ค. 2017

ข่าวการลงทะเบียนแจ้งความจำนงขอรับสวัสดิการในการนำบุตรบุคลากร เข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตฯ ชั้นเด็กเล็ก

Author: Montawan  /  Categories: ข่าวทั่วไป  / 

          ด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มีความประสงค์ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ แจ้งความจำนงขอรับสวัสดิการ ใน “การนำบุตรบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ เข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มศว องครักษ์ ในชั้นเด็กเล็ก ปีการศึกษา 2563” (เป็นเด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2557 - 31 พฤษภาคม 2558)

          ทั้งนี้บุคลากรสามารถแจ้งความจำนงล่วงหน้าได้ที่ ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 (มศว ประสานมิตร) ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2560 ในเวลา 9.00 - 16.00 น.

          - แบบแจ้งความจำนง

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี มศว
โทร. 02-649-5000 ต่อ 15661

Print

Number of views (295)      Comments (0)

Tags:

x