16 เม.ย. 2018

ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาและเสนอแนะความคิดเห็นฯ

Author: Montawan  /  Categories: ข่าวทั่วไป  / 

          ขอเชิญ คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม "การประชุมเพื่อพิจารณาและเสนอแนะความคิดเห็น เกี่ยวกับเป้าหมาย ภารกิจ และพันธกิจที่ต้องการให้คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ดำเนินการในช่วงเวลา 4 ปีที่จะดำรงตำแหน่ง" ในวันอังคารที่ 17 เมษายน 2561เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 19-403 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

Print

Number of views (406)      Comments (0)

Tags:

x

Archive