13 ก.ย. 2018

เชิญเข้าร่วมประชุมหารือ กิจกรรม Young SWU Innovations

เชิญเข้าร่วมประชุมหารือ กิจกรรม Young SWU Innovations

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย อยู่ระหว่างการวางแผนเตรียมการจัดกิจกรรมต่อยอดผลงานนวัตกรรมที่มีศักยภาพ โดย
คัดเลือกจากผลงานนวัตกรรมที่เกิดจาก การเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ 
จัดการนำเสนอ (pitching) ปีละ 2 ครั้ง เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ จากผู้ทรงคุณวุฒิ 
🚩🚩สนับสนุน การนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ หรือ
🚩🚩การต่อยอดโดยให้ทุนวิจัย

จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ที่มีรายวิชาที่สร้างผลงานนวัตกรรม หรือมีความสนใจการสร้างนวัตกรรมเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือการกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกผลงาน และกำหนดการนำเสนอ (Pitching) 
🔔ในวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 14.30 น. 
ณ ห้องประชุมสถาบันยุทธฯ ชั้น 20 
โดยสามารถตอบรับการประชุมได้ตามลิงค์ที่แนบค่ะ 
โปรดตอบรับภายในวันที่ 17 กันยายน 2561

https://goo.gl/forms/RBoqCVJkIextBz7h1

☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 11016
📧 raweewann@gmail.com

Print

Number of views (405)      Comments (0)

Tags:

x

Archive