en-USth-TH

ค่านิยม (Core Values)

ค่านิยม (Core Values) ของคณะวิทยาศาสตร์

S    Scientific Excellence             
C    Corporate and Social Responsibility    
I     International Recognition  

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับนิสิต

Montawan

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการต้นกล้าวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 4 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่เพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์

          ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ประกาศการสมัครรับเข้าร่วมโครงการต้นกล้าวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 4 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่เพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยเป้าประสงค์ของโครงการในครั้งนี้ ต้องการให้นิสิตผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ถึงเทคโนโลยีและพัฒนาการระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียมของประเทศไทย ที่มีบทบาทสำคัญยิ่งกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจดิจิทัลในปัจจุบัน ขณะนี้ได้หมดเวลาการรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

          คณะวิทยาศาสตร์จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ดังรายชื่อต่อไปนี้

          - รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
          - รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (เพิ่มเติม)

 

 

Previous Article การรายงานตัวและการฝึกซ้อมย่อย ครั้งที่ 1 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์และปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2559 (บัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์)
Next Article กำหนดการสอบวัดสมิธิภาพทางภาษาอังกฤษของนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี พ.ศ.2561 (สำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์)
Print
635

x