30 ม.ค. 2019

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การลาหยุดโดยไม่ถือเป็นวันลา ในช่วงวันที่ 31 ม.ค. - 1 ก.พ. 62

Author: Montawan  /  Categories: ข่าวทั่วไป  / 

          สืบเนื่องจากปัญหาฝุ่นละอองที่เกินค่ามาตรฐานเป็นอัตรายต่อสุขภาพของนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ประกาศเรื่อง งดการเรียนการสอนนิสิตทุกระดับ

          ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงขอแจ้งแนวทางในการลาหยุดในช่วงวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 ดังเอกสารแนบ

          - ประกาศคณะวิทยาศาสตร์

Print

Number of views (3016)      Comments (0)

Tags:

Archive