Montawan / 1 กรกฎาคม 2562 / Categories: ข่าวทั่วไป

การรับสมัครบุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น และรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น

          ขอเชิญ บุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ส่งเอกสารแบบฟอร์มการสมัครเพื่อรับ “รางวัลนักวิจัยดีเด่น” และ “รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น”  โดยสามารถอ่านรายละเอียดหลักเกณฑ์และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก

          - รางวัลนักวิจัยดีเด่น
          - รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น

พร้อมส่งเอกสารผ่านภาควิชา มายัง “หน่วยบริหารงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์” ตั้งแต่บัดนี้ - 15 กรกฎาคม 2562 โดยมีกำหนดมอบรางวัลแก่ผู้ได้รับการพิจารณาฯ ในงานวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยบริหารงานวิจัย สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร.02-649-5000 ต่อ 18427

Print
5830

Categories

Archive