Montawan / 23 ธันวาคม 2563 / Categories: ข่าวทั่วไป

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 12 : The 12th National Science Research Conference

          ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักวิจัย และผู้สนใจ ร่วมส่งผลงาน และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 12 : The 12th National Science Research Conference" ระหว่างวันที่ 6 - 7 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

รายละเอียดดังลิงก์ : https://src12.nu.ac.th/src12/

Print
9612

Categories

Archive