ขอเชิญ ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) "โครงการนำเสนอผลงานนิสิต ปีการศึกษา 2563 : SCI-FAIR Senior Project presentation 2020"

          ขอเชิญ ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) "โครงการนำเสนอผลงานนิสิต ปีการศึกษา 2563 : SCI-FAIR Senior Project presentation 2020" แบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Meet ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 9.30 - 15.00 น. 

          ตารางการนำเสนอ :  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XQO-Ar1lOSA5RlEglseXQZLhNpfnl_JAwIBkzsQ2E_A/edit?usp=sharing

 

   
 
   
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปขนาดเต็ม


 

 

Print
5335

Categories

Archive