[ด่วนที่สุด] การส่งข้อมูลเพื่อสมัครรับทุน วช ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กำหนดถึง 16 ส.ค.64)

          ตามที่ สำนักงานวิจัยแห่งชาติ ได้มีประกาศรับสมัครทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2565 ซึ่งจะหมดระยะการรับสมัครในวันที่ 16 สิงหาคม 2564  รายละเอียด ดังภาพนี้ 

(รูปขนาดเต็ม : คลิก)

          เนื่องด้วยการส่งข้อเสนอโครงการต้องให้หน่วยงานต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการพิจารณารับรองการส่งข้อเสนอโครงการให้ 

          ในการนี้หน่วยบริหารงานวิจัยจึงใคร่ขอให้คณาจารย์ที่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย กดส่งข้อเสนอโครงการในระบบ NRIIS  และกด export เอกสารที่มีรหัสโครงการที่ท่านสมัครจากระบบฯ และ ส่งไฟล์ PDF มายังที่อยู่อีเมล noppawan@g.swu.ac.th ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ก่อนเวลา 18.00 น. เพื่อที่หน่วยบริหารวิจัย จะประสานงานกับทางสถาบันยุทธศาสตร์ กดยืนยันการส่งข้อเสนอโครงการของท่านต่อไป

          อนึ่งนั้น ขอให้คณาจารย์ดำเนินการส่งข้อเสนอโครงการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ก่อนเวลา 18.00 น. และต้องคำนึงถึงข้อผิดพลาด เช่น ระบบการรับสมัครขัดข้อง เนื่องจากมีคณาจารย์นักวิจัย จากทั่วประเทศเข้าใช้ระบบในช่วงเวลาเดียวกัน คณาจารย์อาจต้องเผื่อเวลาการกรอกข้อมูลลงในระบบ NRIIS

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: หน่วยบริหารงานวิจัย noppawan@g.swu.ac.th

Print
5181

Categories

Archive