ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การสมัครรับทุนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2564

          ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การสมัครรับทุนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2564 กำหนดส่งใบสมัครที่ภาควิชาที่นิสิตสังกัดภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 โดยสามารถอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่

          - ประกาศ
          - ใบสมัครขอรับทุน

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ หน่วยกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ อีเมล thammanoon@g.swu.ac.th  โทร. 02-6495000 ต่อ 18438

Print
4937

Categories

Archive