*ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม* โครงการบริการวิชาการกับกลุ่มเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 2 การอบรมค่ายสู่ฝันวันนักวิทย์ 2

กำหนดการ

- 08.00 – 08.30 น.    ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ (โดยสามารถดูพิธีเปิดผ่านทาง FB Live : link)
- 08.30 – 09.00 น.    พิธีเปิดโครงการฯ โดย ศ.ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
- 09.00 – 12.00 น.    อบรมโครงการฯ โดยแยกห้องตามกลุ่มย่อย (ดูรายละเอียดผ่านทาง Openchat ของแต่ละกลุ่ม)
- 12.00 – 13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
- 13.00 – 16.00 น.    อบรมโครงการฯ โดยแยกห้องตามกลุ่มย่อย (ต่อ)


ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรรม

ดูประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมได้ทาง link นี้


ภาพ background สำหรับใช้ประกอบการอบรม

- สำหรับนักเรียน/คุณครู
- สำหรับวิทยากร

ตัวอย่างเกียรติบัตรที่จะได้รับ

- ตัวอย่าง

แบบประเมินโครงการ

- แบบประเมิน


          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญคุณครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ “ค่ายสู่ฝันวันนักวิทย์” ในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 8:30-16:30 น. แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

          ภายในงานจะพบกับกิจกรรมสนุก ๆ และได้รับความรู้ทางวิทยาศาสตร์มากมาย ทั้งกิจกรรมสำหรับคุณครู และกิจกรรมสำหรับนักเรียนระดับ ม.ปลาย โดยสามารถอ่านรายละเอียดและสมัครได้ที่ : รายละเอียดและจำนวนรับของแต่ละกิจกรรม

          รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 หรือจนกว่าจำนวนที่นั่ง (ในแต่ละกิจกรรม) จะเต็ม

          - ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย เรียนจบได้ประกาศนียบัตรเก๋ ๆ  (ประกาศนียบัตรแบบ online หรือแบบ NFT)

หมายเหตุ

1. ทางคณะวิทยาศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปิดรับเมื่อมีผู้สมัครครบจำนวนที่เปิดรับในแต่ละหัวข้ออบรม
2.*ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับประกาศนียบัตร (แบบ online หรือแบบ NFT) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมครบทั้ง 6 ชั่วโมงและทำแบบประเมินภายในเวลาที่กำหนดไว้

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : email montawan@g.swu.ac.th / chantri@g.swu.ac.th หรือทาง fb messenger : https://th-th.facebook.com/sciswu/

          ลงทะเบียน : ผ่านทาง QR Code   หรือทางแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565

          โดยสามารถดูรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : รายละเอียดและจำนวนรับของแต่ละกิจกรรม

 

Print
5902

Categories

Archive