โครงการประชุมคณาจารย์และบุคลากรประจำปี คณะวิทยาศาสตร์

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ บุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม “โครงการประชุมคณาจารย์และบุคลากรประจำปี คณะวิทยาศาสตร์” ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:30 น. เป็นต้นไป ในรูปแบบออนไลน์ ลิงก์ : https://bit.ly/3NtXAp3 (Meeting ID : 993 6342 5204 Passcode : 087597)

          - กำหนดการ
          - ภาพ background สำหรับใช้เข้าร่วม Zoom

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : งานนโยบายและแผน สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-6459000 ต่อ 18423

Print
3054

Categories

Archive