Montawan / 27 กุมภาพันธ์ 2566 / Categories: ข่าวทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์ มศว ร่วมกับ บริษัท Absotec “เปิดให้บริการวัดวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Micro-XRF สำหรับบุคลากรและนิสิต มศว

(คลิกเพื่อดูรูปขนาดเต็ม)

          คณะวิทยาศาสตร์ มศว ร่วมกับ บริษัท Absotec “เปิดให้บริการวัดวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Micro-XRF สำหรับบุคลากรและนิสิต มศว” โดยเปิดให้บริการ ณ ห้อง 19-1601 ชั้น 16 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์

          - รอบสำหรับบุคลากรและนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มศว : 28 ก.พ. - 3 มี.ค.66

          - รอบสำหรับบุคลากรและนิสิต คณะ/ส่วนงานของ มศว : 7- 10 มี.ค.66

          ทั้งนี้ผู้ที่สนใจเข้ารับบริการ สามารถลงทะเบียนที่ลิงก์ https://bit.ly/3KBO712

 

หมายเหตุ : รับวัดวิเคราะห์ วัสดุของแข็ง / ของเหลวลักษณะหนืด เช่น ไฮโดรเจล / วัสดุชีวภาพ / ฟิล์มบาง / หินแร่ / วัสดุทางทันตกรรม เช่น อะมัลกัม กระดูกเทียม / วัสดุโบราณ เช่น พระผง ภาพเก่า จดหมายเหตุ  หรืออื่น ๆ

- - - - - - - - - - - -

รายละเอียด :  หน่วยบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มศว  โทร. 02-649-5000 ต่อ 18427 อีเมล์ noppawan@g.swu.ac.th

Print
1020

Categories

Archive