รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ ประจำปี 2566” Inbox PR

          ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม “รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ ประจำปี 2566” ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 13:00 – 15:00 น. ณ โถงล่าง อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

           กำหนดการ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18429, 18432

-------------------------

ผู้เผยแพร่ : หน่วยสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18408

Print
2432

Categories

Archive