Montawan / 28 เมษายน 2566 / Categories: ข่าวทั่วไป, โครงการ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 3 : การอบรมกฎหมายป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

          ขอเชิญ บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 3 : การอบรมกฎหมายป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)” โดยได้รับเกียรติจาก นายมหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30-13.00 น. ณ ห้องประชุม 19-1910 ชั้น 19 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์

          - กำหนดการ

-------------------------

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18424

Print
1208

Categories

Archive