โครงการส่งเสริมการให้บริการวิชาการที่ตอบปัญหาชุมชนและสังคม : กิจกรรมย่อยที่ 1 The New Chapter Ep.2 Science for BCG Innovation

          ขอเชิญ บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม โครงการส่งเสริมการให้บริการวิชาการที่ตอบปัญหาชุมชนและสังคม : กิจกรรมย่อยที่ 1 The New Chapter Ep.2 Science for BCG Innovation ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 

          - เวลา 8.30 – 13.00 น. ณ ห้อง 19-502 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กิจกรรม Workshop : “การออกแบบและการสร้างโฉมใหม่ให้กับถังขยะ” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตต์โสภา เฉลียวศักดิ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ แก่นทอง ให้เกียรติเป็นวิทยากร

          - เวลา 12.45 – 16.30 น. ณ ห้อง 19-502 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การประกวดแข่งขัน Pitching เรื่อง “Science for BCG Innovation”

           ทั้งนี้นิสิตผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฯ ได้ที่ลิงก์ https://forms.gle/YphGTXeGHBZrtDFL9

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ  : หน่วยบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์

--------------------------

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มศว โทร. 02-649-5000 ต่อ 18408 โทร. 02-649-5000

Print
446

Categories

Archive