Montawan / 18 พฤษภาคม 2559 / Categories: โครงการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการต้นกล้าวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 2

[*สิ้นสุดระยะเวลาการประชาสัมพันธ์]

          ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการต้นกล้าวิทยาศาสตร์  รุ่นที่ 2 โดยจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2559

          รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

 

Print
5437

Categories

Archive