18 ส.ค. 2015

รางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา (วช.) ระดับดี ชุดตรวจ duplex LAMP test

Author: Montawan  /  Categories: ผลงาน, ผลงานนิสิต  / 

          ขอแสดงความยินดีกับ นายพงษ์ธนะ ผาสุกทัช นิสิตปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ และ นางสาวอรพรรณ มานะจิตต์ นิสิตปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ  คณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผลงาน : ชุดตรวจ duplex LAMP test สำหรับตรวจ Vibrio vulnificus และ V.parahaemolyticus พร้อมกัน โดยได้รับรางวัลระดับดี

          โดยมี รศ.ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร ผศ.ดร.ศิวาพร ลงยันต์ และ ศ.ดร.ไพศาล สิทธิกรกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

          ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ : รางวัลระดับชาติจากผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา 2558

Print

Number of views (4608)      Comments (0)

Tags: 2557

Archive