Montawan / 9 มิถุนายน 2559 / Categories: ข่าวทั่วไป, นิสิต

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559  โดยสามารถสมัครได้ทาง http://entrance.nida.ac.th (ตั้งแต่วันนี้ - 19 มิ.ย. 2559) และสมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่ 20 มิ.ย. 2559 - 1 ก.ค. 2559)

          อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : เอกสารแนบ

Print
12125

Categories

Archive