โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2558

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โครงการย่อยที่ 1 "โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2558" ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 12.30 น. ณ วัดอุทัยธาราม แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร (*ลงทะเบียน ณ โถงล่างอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์)

          ทั้งนี้ ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ร่วมหล่อเทียนพรรษา ณ โถงล่างอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 14 กรกฎาคม 2559

          รายละเอียด : เอกสารแนบ


ผู้ดำเนินโครงการ : ฝ่ายกิจการนิสิต
คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 18438

Print
8785

Categories

Archive