Montawan / 15 กรกฎาคม 2559 / Categories: แหล่งงานภายนอก

โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง กลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รับสมัครงาน ตำแหน่ง ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

          โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง กลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์รับสมัครงาน ตำแหน่ง ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาคณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ประยุกต์ หรือ คณิตศาสตรศึกษา อัตราเงินเดือน ปริญญาโท 42,500 บาท ปริญญาเอก 55,000 บาท

         เปิดรับสมัคร บัดนี้ - 15 สิงหาคม 2559 ผู้สนใจสมัครงานดังกล่าว สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kvis.ac.th หรือ www.facebook.com/kwitofficia

Print
2992

Categories

Archive