ตัวแทนนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มอบเงินสมทบสนับสนุนในการซื้อที่ดินเพิ่มเติม ให้แก่ “พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก”
Montawan / 5 สิงหาคม 2559 / Categories: ข่าวทั่วไป, นิสิต

ตัวแทนนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มอบเงินสมทบสนับสนุนในการซื้อที่ดินเพิ่มเติม ให้แก่ “พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก”

      

    อาจารย์ ดร.ญานิน กองทิพย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) พร้อมด้วย ตัวแทนนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มอบเงินสมทบสนับสนุนในการซื้อที่ดินเพิ่มเติม ให้แก่ “พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก” จำนวน 18,873 บาท โดยมี รองศาสตราจารย์วราพร สุรวดี ประธานกรรมการมูลนิธิอินสาท-สอาง เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชมภาพเติ่มเติม : https://www.facebook.com/sciswu/photos/?tab=album&album_id=874922762640235

Print
10102

Categories

Archive