Montawan / 2 พฤศจิกายน 2559 / Categories: ข่าวทั่วไป

มศว เปิดรับนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี (รับตรง) ปีการศึกษา 2560

          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาตรี (รับตรง) ปีการศึกษา 2560 
- ประเภทรับตรงทั่วไป
          19 ธันวาคม 2559 - 26 มกราคม 2560 
- ประเภทโครงการต่างๆ 
          จัดสอบโดยมหาวิทยาลัย 1 พฤศจิกายน 2559 - 14 ธันวาคม 2559
          ยื่นคะแนน GAT -  PAT / วิชาสามัญ ครั้งที่ 1/60  19 ธันวาคม 2559 - 29 มกราคม 2560 


รายละเอียดเพิ่มเติม http://admission.swu.ac.th โทร. 02-649-5000 ต่อ 15716, 15665

Print
4829

Categories

Archive