บริการย้อมผ้าดำ สำหรับบุคคลทั่วไป

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "ให้บริการย้อมผ้าดำ สำหรับบุคคลทั่วไป"

          ในวันจันทร์ที่ 7, 14, 21 และ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.30 - 12.00 น. ณ โถงล่างอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร

รายละเอียด

  • บริการเฉพาะผ้าฝ้าย ผ้าลินิน และผ้าฝ้ายผสม (ไม่รวมผ้าไหม หรือผ้าสังเคราะห์)
  • ควรทำความสะอาดผ้ามาก่อน (ไม่ผสมน้ำยาปรับผ้านุ่ม)
  • เปิดให้บริการ 50 ชิ้น/วัน
  • สงวนสิทธิ์ตามลำดับของการลงทะเบียน
  • โปรดมารับผ้ากลับภายในเวลา 16.00 น.

หมายเหตุ
หากเป็นผ้าเส้นใยผสมกับฝ้าย คุณภาพของการย้อมติดสีจะลดลง และหากเป็นผ้าเส้นใยสังเคราะห์ จะไม่ติดสีจากกระบวนการย้อมนี้

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
โทร. 02-649-5000 ต่อ 18701 และ 099-906-5591

Print
8479

Categories

Archive