การทำบุญบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

[*โครงการเสร็จสิ้นแล้ว]

          ด้วย คณะวิทยาศาสตร์จะจัดให้มี การทำบุญบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30–14.00 น. โดยมีรายละเอียดในการทำบุญครั้งนี้ ดังนี้

          1. พิธีสงฆ์
          - นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 10 รูป สวดพุทธมนต์ ทอดผ้าไตรบังสกุล สวดสดับปกรณ์ ถวายชุดสังฆทาน และ จตุปัจจัยไทยธรรม

          2. ถวายเพลพระ         
          - ถวายเพลพระทั้งวัดจำนวน 40 รูป
          - จัดตั้งโรงทานอาหารกลางวันแก่ผู้ที่มาร่วมทำบุญที่วัดในช่วงเวลาดังกล่าว

          ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์ขอเรียนเชิญท่านร่วมบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

          โดยท่านสามารถแจ้งความจำนงร่วมทำบุญในครั้งนี้ได้ที่ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ (นางสาวพิลาสลักษณ์ ลือเลิศ) เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-649-5000 ต่อ 1-8417 (*ภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 โดยเงินที่ทุกท่านร่วมทำบุญในครั้งนี้จะนำมาใช้ในพิธีสงฆ์ ถวายเพลพระ จัดตั้งโรงทานและบริจาคให้กับวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก)

Print
7279

Categories

Archive