Montawan / 15 ธันวาคม 2559 / Categories: ข่าวทั่วไป, ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ณ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

          ด้วย สถาบัน Masdar ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (Masdar Institute) เปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครเพื่อรับ “ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท จำนวน 9 ทุุน และปริญญาเอก จำนวน 1 ทุน” (ทุนการศึกษาเต็มจำนวน ค่าบัตรโดยสาร ค่าที่พัก ฯลฯ)

          โดยผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคะแนนสอบ GRE ขั้นต่ำ 700 หรือ TOEFL ขั้นต่ำ 91 และ IELTS ขั้นต่ำ 6.5

          สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mua.go.th ทั้งนี้ เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ www.masdar.ac.ae ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤษภาคม 2560

Print
10536

Categories

Archive