Montawan / 31 สิงหาคม 2560 / Categories: แหล่งงานภายนอก

โรงเรียนกำเนิดวิทย์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูของโรงเรียน

          โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง (กลุ่ม ปตท. จำกัด) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูของโรงเรียน ตำแหน่งครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ วิชาฟิสิกส์ วิชาเคมี วิชาสังคมศึกษา วุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 55,000 บาท วุฒิปริญญาโท 42,500 บาท

          ทั้งนี้ ผู้ประสงค์สมัครงานดังกล่าว สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ www.kvis.ac.th หรือ facebook.com/kwitofficial เปิดรับสมัครบัดนี้ - 20 กันยายน 2560

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ :
งานบุคคลและอำนวยการ ร.ร.กำเนิดวิทย์
โทร. 084-122-7313 อีเมล์ damrong.p@kvis.ac.th

 

Print
2823

Categories

Archive