Montawan / 17 มกราคม 2561 / Categories: ข่าวทั่วไป, ทุนการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาโครงการทุนดี-Science ประจำปีการศึกษา 2560 (รุ่นที่ 4) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ประกาศการสมัครรับทุนการศึกษาโครงการทุนดี-Science ประจำปีการศึกษา 2560 (รุ่นที่ 4) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 – 12 มกราคม 2561 แล้วนั้น

         บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครเพื่อรับทุนการศึกษาฯ ได้พิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติเสร็จสิ้นแล้ว คณะวิทยาศาสตร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์รับทุนการศึกษาโครงการทุนดี-Science ประจำปีการศึกษา 2560 (รุ่นที่ 4) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังนี้

         - รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

          กำหนดการสอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561
          รายงานตัวและสัมภาษณ์  เวลา 16.30 – 19.30 น.  ณ อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ : ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18432

Print
8927

Categories

Archive