Montawan / 30 พฤษภาคม 2561 / Categories: ข่าวทั่วไป, โครงการ

โครงการอบรมพัฒนาและปรับปรุงการจัดการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การปรับแต่งเว็บไซต์องค์กรและการดูแลเครือข่าย

           คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ กรรมการสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์ และผู้สนใจ เข้าร่วม "โครงการอบรมพัฒนาและปรับปรุงการจัดการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การปรับแต่งเว็บไซต์องค์กรและการดูแลเครือข่าย" ในวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30 - 17.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

           ทั้งนี้ เปิดรับกรรมการสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์ และผู้สนใจ เข้าร่วมฯ ที่ลิงค์ http://bit.ly/DNN2018reg ตั้งแต่บัดนี้ - 1 มิถุนายน 2561 จำนวนจำกัด 35 คน

           - กำหนดการ
           - แบบประเมินโครงการ

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : โทร.02-649-5000 ต่อ 18424

Print
6563

Categories

Archive