Montawan / 27 กรกฎาคม 2561 / Categories: ข่าวทั่วไป, โครงการ

โครงการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม "โครงการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ในหัวข้อ การป้องกันอัคคีภัยและการรับมือกับสถานการณ์เกิดเพลิงไหม้" ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ ห้อง 19-401 และ 19-403 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

          - กำหนดการ

 

--------------------------------

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ โทร.02-649-5000 ต่อ 18438

Print
9832

Categories

Archive