24 ส.ค. 2018

ศิษย์เก่าปริญญาเอก ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา รับ "รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2561 ระดับมัธยมศึกษา" สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ "นายสิทธิ์ศักดิ์ จินดาวงศ์ ศิษย์เก่าปริญญาเอก ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์" ในโอกาสได้รับ "รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2561 ระดับมัธยมศึกษา" จาก สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561

Print

Number of views (4391)      Comments (0)

Tags:

Archive