13 ก.ย. 2018

ทุนการศึกษา บริษัทคาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด

          ด้วย บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด มีความประสงค์ “มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561” ให้แก่นิสิตที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ในสาขาวิทยาศาสตร์ และเคมี จำนวน 6 ทุน ทุนละ 21,000 บาท

          ในการนี้ ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตที่มีคุณสมบัติตามประกาศฯ ดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ได้ที่ ภาควิชาฯ ที่นิสิตสังกัด ก่อนวันที่ 20 กันยายน 2561 เพื่อภาควิชาฯ จะรวบรวมเอกสารส่งฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ และพิจารณาคัดเลือกต่อไป

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ หน่วยกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ โทร.02-649-5000 ต่อ 18438

Print

Number of views (3276)      Comments (0)

Tags:

Archive