ผลงาน/รางวัล

16 มี.ค. 2021

แสดงความยินดีแก่ผศ.ดร.ปฏิภาณ อุทยารัตน์ ได้รับทุนฯ มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 27 พ.ศ. 2563

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ  อุทยารัตน์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์” ในโอกาสได้รับ “ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” จาก “มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ครั้งที่ 27 พ.ศ. 2563”  โดยได้รับเกียรติมอบ โดย ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์ (ประธานองคมนตรี) ประธานในพิธี  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมแบงค็อกแมริออท เดอะสุรวงศ์ กรุงเทพฯ   

Print

Number of views (1686)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.