ผลงาน/รางวัล

Montawan / 20 กันยายน 2565 / Categories: ผลงาน, ผลงานบุคลากร

แสดงความยินดีในโอกาสบุคลากรได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเป็นระดับชำนาญการ (นายสัญญา พาลุน และนายทรงกลด ใบยา)

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ “บุคลากรสายปฏิบัติการสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ในโอกาสที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขี้น

          นายสัญญา พาลุน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเป็น “นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ” โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2565

          นายทรงกลด ใบยา ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเป็น “นักวิทยาศาสตร์ ระดับชำนาญการ” โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2565 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์ โทร.02-6495000 ต่อ 18428

Print
2361
Please login or register to post comments.