ผลงาน/รางวัล

Montawan / 18 สิงหาคม 2558 / Categories: ผลงาน, ผลงานนิสิต

รางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา (วช.) ระดับดี ชุดตรวจ duplex LAMP test

          ขอแสดงความยินดีกับ นายพงษ์ธนะ ผาสุกทัช นิสิตปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ และ นางสาวอรพรรณ มานะจิตต์ นิสิตปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ  คณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผลงาน : ชุดตรวจ duplex LAMP test สำหรับตรวจ Vibrio vulnificus และ V.parahaemolyticus พร้อมกัน โดยได้รับรางวัลระดับดี

          โดยมี รศ.ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร ผศ.ดร.ศิวาพร ลงยันต์ และ ศ.ดร.ไพศาล สิทธิกรกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

          ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ : รางวัลระดับชาติจากผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา 2558

Print
8710
Tags:2557
Please login or register to post comments.