ผลงาน/รางวัล

Montawan / 2 กันยายน 2558 / Categories: ผลงาน, ผลงานบุคลากร

ทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย ประจำปี 2558

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.จันตรี ผลประเสริฐ อาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เนื่องในโอกาสได้รับทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ (ASEA-UNINET Staff Exchange, one-month scholarship) ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะ ระหว่างไทยกับออสเตรีย ประจำปี 2558

          เอกสารประกอบ

Print
8654
Tags:2558
Please login or register to post comments.