ผลงาน/รางวัล

รางวัล Best Student Poster Award งานประชุมวิชาการ Siam Physics Congress 2017 (SPC 2017)

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวเกวลิน ทองโพธิ์ใหญ่ และนายสุรศักดิ์ ฤกษ์เกษี นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสได้รับ “รางวัล Best Student Poster Award” งานประชุมวิชาการ Siam Physics Congress 2017 (SPC 2017) จากผลงานเรื่อง XMM-Newton observation of the ultraluminous X-ray source NGC 1313 X-1: a super-Eddington accreting black hole จัดโดย ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมฟิสิกส์ไทย เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ ระยอง แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอแกลง จ.ระยอง

 

ขอขอบคุณภาพการรับรางวัลจาก SPC 2017

รายละเอียดเพิ่มเติม : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18163

Print
8017
Please login or register to post comments.