ทุนวิจัย

5 ก.ย. 2016

ผลการพิจารณาทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1

Author: Montawan  /  Categories: ทุนวิจัย, นิสิต  /  Rate this article:
No rating

          ตามที่ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ได้ประกาศเรื่อง ทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 นั้น บัดนี้การพิจารณาทุนเสร็จสิ้นแล้ว

          ประกาศผลการพิจารณาทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ : ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ โทร 02-649-5000 ต่อ 18427

Print

Number of views (6964)      Comments (0)