ผลงาน/รางวัล

Montawan / 31 พฤษภาคม 2565 / Categories: ผลงาน, ผลงานบุคลากร

แสดงความยินดี นายสัญญา พาลุน ในโอกาสได้รับรางวัลรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาศาสตร์ดีเด่นเครือเทา-งาม ด้านบริหารจัดการ ประจำปี 2564

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีแก่ “นายสัญญา  พาลุน หัวหน้างานนโยบายและแผน, ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์” ในโอกาสได้รับ “รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาศาสตร์ดีเด่นเครือเทา-งาม ด้านบริหารจัดการ ประจำปี 2564” มอบในงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 13 (The 13th Science Research Conference) เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

 

Print
3348
Please login or register to post comments.