ผลงาน/รางวัล

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ได้รับการจัดอันดับใน TOP 2% แรกของโลก โดย มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีแก่ “รองศาสตราจารย์ ดร.วีณา เสียงเพราะ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์” ในโอกาสได้รับการจัดอันดับใน TOP 2% แรกของโลก โดย มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา (Stanford University, USA) ปี 2021 โดยได้รับการจัดอันดับนักวิจัยที่มีการอ้างอิงในปี ค.ศ. 2021 สูงที่สุด (Single Year Citation Impact 2021)

Print
1775
Please login or register to post comments.