ผลงาน/รางวัล

Montawan / 9 กันยายน 2557 / Categories: ผลงาน, ผลงานนิสิต

ทุนโครงการสานฝัน ปันน้ำใจสู่สังคม (องค์การเภสัชกรรม) ปี 5 ประจำปีการศึกษา 2557

 
     
 
     
           ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ นายศักรินทร์ อะจิมา นิสิตสาขาวิชาชีววิทยา (กศ.บ.) นายศุภชัย ทองสุขแสงเจริญ นิสิตสาขาวิชาเคมี (กศ.บ.) นายกาญจนศักดิ์ แสงลับ นิสิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (กศ.บ.) นางสาวอุทัยรัตน์ ผาสุข นิสิตสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.) ที่ได้รับ "ทุนโครงการสานฝัน ปันน้ำใจสู่สังคม (องค์การเภสัชกรรม) ปี 5 ประจำปีการศึกษา 2557" จาก องค์การเภสัชกรรม โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สุวัช เซียศิริวัฒนา ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เป็นผู้มอบทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตร เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 เวลา 9.00 น. ณ องค์การเภสัชกรรม

 


Print
8111
Tags:2557
Please login or register to post comments.