ผลงาน/รางวัล

Montawan / 19 พฤษภาคม 2559 / Categories: ผลงาน, ผลงานบุคลากร

บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนวิชาการ เครือเทา-งาม ปีการศึกษา 2558


          คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายเสริมสุข  รัดเร่ง นักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในโอกาสที่ได้รับรางวัล “บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนวิชาการ” ของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ประจำปีการศึกษา 2558

          โดยมีกำหนดเข้ารับรางวัลในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา


Print
7821
Tags:2559
Please login or register to post comments.