โครงการปรับพื้นฐานวิทย์-คณิต-อังกฤษ สำหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2558


14/7/2558

ขอเชิญ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เข้าร่วม “โครงการปรับพื้นฐานวิทย์-คณิต-อังกฤษ สำหรับนิสิตใหม่” ระหว่างวันที่ 3 - 7 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม 19-501, 19-502 และ 19-503 ชั้น 5 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร (กำหนดการ)

ทั้งนี้ เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ที่ http://train.swu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ - 29 กรกฎาคม 2558 (นิสิตใหม่ log in การสมัคร ด้วย Buasri ID)

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มศว โทร. 02-6495000 ต่อ 18435, 18432