2 ต.ค. 2018

สวก ให้ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2562

สวก ให้ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2562

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. จะดำเนินการคัดเลือกนักวิจัยหรือนักวิชาการด้านการเกษตร  เพื่อมอบทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2562

สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ 

http://www.arda.or.th/datas/file/ประกาศทุนฝึกอบรม%20ปี%2062.pdf  หรือ http://www.arda.or.th/  

Print

Number of views (5199)      Comments (0)

Tags:

Archive