การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

          ขอเชิญ คณาจารย์และบุคลากรสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ "ใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำเเหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 - 14.00 น. ณ ห้องสวัสดิการคณะวิทยาศาสตร์ อาคาร 10 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์

          เเละหากบุคลากรท่านใดที่มีสิทธิเสนอชื่อฯ เเต่ไม่สามารถมาเสนอชื่อได้ตามวัน- เวลา ที่กำหนดได้ สามารถติดต่อขอเสนอชื่อล่วงหน้าได้ที่ "หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์" ในระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2562 ในเวลาทำการ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์ โทร.02-649-5000 ต่อ 18445, 18428

Print
5663

Categories

Archive