โครงการต้นกล้าวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 6 :โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่เพื่อการเรียนรู้และต่อยอดความคิดทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

          ด้วย คณะวิทยาศาสตร์ จะจัดโครงการต้นกล้าวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 6 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่เพื่อการเรียนรู้และต่อยอดความคิดทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 โดยจะจัดขึ้นวันที่ 29 มกราคม 2563  เวลา 12.30–18.00 น. ณ ห้องประชุม 19-903 คณะวิทยาศาสตร์ และระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.00–21.00 น. ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และแก่งศิลป์รีสอร์ท ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี นั้น

          ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์ จึงขอประกาศรายชื่อนิสิตผู้เข้าร่วมโครงการต้นกล้าวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 6 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่เพื่อการเรียนรู้และต่อยอดความคิดทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังรายชื่อต่อไปนี้ : รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

 

Print
6630

Categories

Archive