โครงการ SWU OPEN HOUSE 2020 : กิจกรรมเปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และผู้สนใจ (ที่ลงทะเบียนร่วมงานฯ) เข้าร่วมชมบูธของคณะวิทยาศาสตร์ เชิญพบกิจกรรมการแนะนำหลักสูตร กิจกรรมวิทยาศาสตร์ LAB วิทยาศาสตร์ และเกมชิงรางวัล ในงาน “SWU OPEN HOUSE 2020 : กิจกรรมเปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์” ในระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคาร 10,15,19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียด(ภาพรวม) ของโครงการฯ ได้ที่ลิงก์ Facebook : SWU Open House และส่วนกิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร์ได้ที่ลิงก์ https://qrgo.page.link/TjU9L และเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/sciswu และ https://www.facebook.com/smosciswu

     
   

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : หน่วยกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ มศว โทร. 02-6495000 ต่อ 18438

Print
5196

Categories

Archive